top of page

+ OŚRODEK FORMACJI RODZINY

(PORADNIA)

Kontakt z Poradnią: Tel. 609 100 003

Ośrodek Formacji Rodziny zwany potocznie „Poradnią” Fundacji Kurs na Miłość, to miejsce, w którym możesz otrzymać wsparcie, profesjonalną pomoc w zakresie:

 

- psychoterapii: indywidualnej (dzieci, młodzieży, dorosłych), par, małżeńskiej,

- doradztwa rodzinnego,

- naturalnych metod planowania rodziny,

- poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego,

- mediacji.

Nasz Ośrodek znajduje się przy ul. Narutowicza 37 (w budynku z prawej strony kościoła św. Antoniego – za bramą).  
W zależności od Państwa potrzeb, rodzaju sprawy,do dyspozycji są – współpracują z nami - specjaliści z poszczególnych, wyżej wymienionych dziedzin. Z każdym z nich można umówić się telefonicznie - osobą pierwszego kontaktu jest Magdalena Hawryluk.

 

Wizyty są płatne - cenę ustalają  indywidualnie specjaliści.

Marta Bystrzyńska

Doradca rodzinny, instruktor NPR

Absolwentka:

- Archidiecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Lublinie
- Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
- Kursu Pastoralnego Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie
 

Prowadzi:

- Poradnictwo rodzinne z zakresu: budowania relacji w związku, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, wychowywania dzieci
- Spotkania indywidualne z metod rozpoznawania płodności

Doświadczenie zawodowe: praca w Ośrodku Formacji Rodziny przy katedrze warszawsko – praskiej.

 

Posiada uprawnienia do prowadzenia programów profilaktycznych i edukacyjno-wychowawczych: Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. I, II i III (wpisana na listę realizatorów ORE)

 

W trakcie szkolenia z Dialogu Motywującego.

 

Wraz z mężem prowadzi spotkania w ramach Warsztatów dla Zakochanych i Narzeczonych na temat komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz spotkania indywidualne z metod rozpoznawania płodności.

Anna Grytczuk

Pedagog, mediator

Absolwentka:

 

  - WSRP w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach) kierunków pedagogicznych w zakresie nauczania początkowego oraz pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej ( studia magisterskie).
​   - Uniwersytetu Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie, studia podyplomowe Mediacja Szkolna i Sądowa.

Prowadzi :

   - Mediacje w sprawach szkolnych, nieletnich, karnych i cywilnych (w tym rodzinnych).

 

Posiada uprawnienia do prowadzenia programów profilaktycznych i edukacyjno-wychowawczych: Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. I, i III (wpisana na listę realizatorów ORE). Może prowadzić warsztaty dla młodzieży z zakresu profilaktyki m.in. Trening Zastępowania Agresji, Program psychoedukacyjny Odczuwaj – Ufaj – Mów (przeznaczony dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych), Bez ryzyka, mediacje rówieśnicze.
 

Doświadczenie zawodowe: pracę rozpoczęła w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym jako pedagog ds. rodzin zastępczych, następnie pełniła funkcję  kuratora społecznego. Aktualnie pedagog w gimnazjum, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli wpisany na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej, mediator sądowy. Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach m.in. Dialog Motywujący oraz o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przeciwdziałania przemocy domowej, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych dzieci i młodzieży. Po ukończeniu studiów  prowadziła mediacje rówieśnicze w szkole. Przystąpiła do programu pod Patronatem Rzecznika Praw Dziecka „Mediacja rówieśnicza metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” przy współpracy z Sądem Okręgowym w Lublinie, pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej. Ma doświadczenie w pracy z młodzieżą, od kilkunastu lat jest pedagogiem szkolnym w gimnazjum.
 

W latach 2006-2013 pełniła funkcję kuratora społecznego w Wydziale Rodzinnym i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Doświadczenie jakie zdobyła podczas tej pracy utwierdzało ją w przekonaniu, że istnieje  sprawiedliwość naprawcza i mediacja czyni cuda.
 

W 2014r. została wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.
 

Prywatnie opanowuje sztukę kompromisu w małżeństwie i zgłębia tajniki wychowania własnych dzieci. Uważa, że: „To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.” Widzi w porażce krok do sukcesu.

Sylwia Kuszneruk- Winiewska

Pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Absolwentka:

- Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej – kierunek: pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna

- Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – kierunek: profilaktyka

i resocjalizacja sądowa

- Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 

Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, współuzależnionymi,

oraz DDA i DDD
 

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 15 lat. Pracę rozpoczęła w Ośrodku Szkoleniowo - Terapeutycznym w Dołdze jako terapeuta zajęciowy z dziećmi z rodzin alkoholowych. Przez 2 letni wolontariat w środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej „Dziupla”. Działalność w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, oraz Ośrodku Kuratorskim Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Odbywała staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie. Od 6 lat w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „ Terapia A” w Białej Podlaskiej pracuje zosobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami.
 

W swojej pracy motywuje innych do pozytywnych zmian realizując motto „ Wizja – to nie wszystko. Trzeba ją połączyć z działaniem. Nie wystarczy wpatrywać się w schody, musimy wspinać się po ich stopniach”.

Katarzyna Grzesiuk

Psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

Absolwentka:

- Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kierunek Psychologia
- Czteroletniego Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (podejście integratywne)
 

Prowadzi :

- psychoterapia indywidualna osób dorosłych, młodzieży i dzieci starszych (od szkoły podstawowej)
- konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych

- pomoc w sytuacjach kryzysowych m.in. w sytuacji ryzyka samobójczego

- pomoc w problemach nieśmiałości

- pomoc w problemach dotyczących relacji z innymi ludźmi

- pomoc w zaburzeniach depresyjnych, lękowych, nerwicowych związanych z agresją i autoagresją (samookaleczenia)

- pomoc w zaburzeniach odżywiania i problemach związanych z jedzeniem

- dodatkowo, jako diet coach i doradca dietetyczny, zajmuje się również zdrowiem fizycznym w aspekcie odżywiania (m.in. skuteczne uzyskanie prawidłowej wagi; wzmacnianie układu odpornościowego; profilaktyka i leczenie żywieniowe w chorobach dietozależnych: cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, zagrożenie zawałem). Ulubionym obszarem są diety roślinne.

 

Wciąż zgłębia temat psychoterapii i poszerza swoje umiejętności dzięki specjalistycznym szkoleniom, konferencjom.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie na Oddziale neuropsychiatrii dziecięcej oraz w Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

 

Pracowała przez 3 lata w Centrum Medycznym Prof. Marka Masiaka na Oddziale Psychiatrycznym. Aktualnie pracuje w jednym z bialskich gimnazjów, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Łosicach oraz w Centrum Promocji Zdrowia w Białej Podlaskiej. Zajmuje się diagnostyką oraz psychoterapią dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dorota Kotowicz

Pedagog

Absolwentka- Uniwersytetu Warszawskiego- Kierunek Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja,

specjalizacja- wychowanie resocjalizujące, drugi kierunek- Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego, specjalizacja katechetyka.
 

Doświadczenie zawodowe- Pedagog w gimnazjum oraz wieloletni nauczyciel edukacji

wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Ukończenie szkolenie z zakresu: pomocy dziecku z doświadczeniem

przemocy oraz handlu ludźmi.
 

Poradnictwo z zakresu:

- Trudności adaptacyjnych dziecka w przedszkolu i szkole

- Wczesnego wspomagania rozwoju

- Diagnozy Gotowości Szkolnej

- poradnictwo i wsparcie w zakresie problemów wychowawczych
 

O sobie: Od 2008 r. pracuję z małymi dziećmi i wciąż na nowo odkrywam ich cudowny świat, staram

się je uważnie słuchać i odnaleźć drogę do nich, by wspólnie z rodzicami wydobyć z maluchów to co

w nich najlepsze.

Anna Telaczyńska

Pedagog, terapeuta

Pedagog specjalny oraz terapeuta Integracji Sensorycznej. Na co dzień zajmuje się pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Preferuje nauczanie poprzez poznanie wielozmysłowe z uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych dziecka.
 

Posiada uprawnienia do prowadzenia programów profilaktycznych i edukacyjno – wychowawczych: Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz.I, II i III oraz „Jak rozmawiać z dziećmi o seksie?”.
 

Prywatnie żona Wojtka oraz mama Zuzi i Andrzejka ceniąca sobie ciepło i radość domowego ogniska, do którego chętnie zaprasza także innych. Jej pasją jest rozwój, dobra książka, muzyka. Wraz
z mężem lubi  poeksperymentować z produkcją zdrowego jedzenia.

Anna Majewska

​Pedagog , specjalista w zakresie diagnozy rozwoju małego dziecka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wieloletni nauczyciel akademicki.   Posiada Certyfikat Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej dający uprawnienia do oceny rozwoju dziecka od urodzenia do 6 roku życia.

 

Doświadczenie zawodowe zdobyła poprzez pracę jako nauczyciel akademicki, a następnie jako założyciel i dyrektor żłobka. Jednak najbardziej do decyzji pracy z małymi dziećmi przyczyniło się wychowanie czwórki własnych dzieci i problemów, z którymi trzeba się nieustannie mierzyć. 

Please reload

bottom of page