top of page

Pedagog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

 

Absolwentka:
Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek: politologia - profilaktyka społeczna i resocjalizacja, praca socjalna, drugi kierunek: pedagogika – edukacja integracyjna z terapią pedagogiczną
​- 
Czteroletniego Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (podejście integratywne) oraz kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży SPCh; po wymaganej psychoterapii własnej (indywidualnej i grupowej),Dwuletniego Studium Życia Rodzinnego w Lublinie, nauczyciel II st. Naturalnego Planowania Rodziny.
 

Prowadzi :

- terapię dzieci, młodzieży, dorosłych: z osobami w depresji, nerwicy, z zaburzeniami osobowości, współuzależnionymi, DDA  oraz z osobami w różnorodnych kryzysach także małżeńskich; pracuje także z osobami mającymi problemy z pogranicza psychologii i duchowości.
 

Posiada uprawnienia do prowadzenia z młodzieżą i rodzicami programów profilaktycznych 
i edukacyjno-wychowawczych: Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. I, II i III (wpisana na listę realizatorów ORE), „Spójrz Inaczej cz. I i cz. II” i inne.

 

W trakcie szkolenia z Dialogu Motywującego.  Odbyła staż - wolontariat w Centrum Psychoterapii w Warszawie na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych – Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej.

 

Doświadczenie zawodowe: pedagog szkolny w szkole podstawowej i gimnazjum, wcześniej kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Warszawie – Praga Północ oraz pedagog – terapeuta w świetlicy socjoterapeutycznej.

 

Razem z mężem prowadząca Warsztaty dla Zakochanych i Narzeczonych oraz Randkę w Veronie.

 W swojej pracy i codziennym życiu ceni uważność na potrzeby drugiego człowieka oraz rozwój, samodoskonalenie (szkolenia, superwizje,  warsztaty „Wreszcie żyć” - 12 kroków ku pełni życia”, rekolekcje).

 

„…nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia …" 

 

          Termin dyżuru:
          poniedziałki 17:00-20:00

Magdalena Adamska - pedagog, psychoterapeuta

+(48) 505 431 289

bottom of page